Zapoznaj się z naszymi projektami

numer projektu: 2020-1-PMU-3170

Inicjatywa realizowana ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej

Zobacz

numer projektu:2021-1-PL01-KA122-SCH-000015975

Realizacja przedsięwzięcia współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ sektor Edukacja szkolna,
na kwotę 42 034,00 EURO.

Zobacz

numer projektu: 2021-1-PMU-4272

PROJEKT PONADNARODOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW, REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W PROGRAMIE OPERACYJNYM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Zobacz

numer projektu: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123327

W ramach projektu finansowanego ze środków Erasmus +
sektor: Edukacja szkolna,
typ działania: Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry

Zobacz

numer projekt: 2022-2-PL01-KA122-SCH-000101633

realizowanego w ramach projektu
„Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027

Zobacz

Zapoznaj sie z pozostałymi projektami 

Zobacz

 

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem