Ramowy program kształcenia mobilności - 10 uczniów

Tematyka: Odnawialne źródła energii (OZE) w Polsce i Grecji wykorzystywane w gospodarce, w tym w rolnictwie
– analiza porównawcza

Dzień 1 (poniedziałek) – poznanie i wprowadzenie do projektu

Realizowany program kształcenia:

 • Spotkanie z przedstawicielami Szkoły Partnerskiej: uczniami; nauczycielami oraz dyrekcją
 • Oprowadzanie po ternie Szkoły;
 • Prezentacja uczniów i kadry szkoły greckiej;
 • Zajęcia integracyjne – poznawanie się uczniów, animacje i wsparcie komunikacji przez Opiekunów;
 • Omówienie szczegółowego harmonogramu mobilności, celów i rezultatów materialnych oraz metod dochodzenia do nich oraz kryteriów ich finalnej oceny;
 • Podział polskich i greckich uczniów na dwa Zespoły projektowe. Zespół 1 odpowiada za broszurę omawiającą tematykę w ujęciu Polski, Zespół 2 w ujęciu Grecji. Na koniec projektu broszury zostaną połączone a uczestnicy przygotują podsumowanie, które będzie porównywać oba kraje w kontekście OZE, wskazywać potencjał ich stosowania, wspólne i różne cechy;
 • Praca w grupach. Analiza materiałów (informacji i zdjęć) zebranych przez uczniów w trakcie działań przygotowawczych. Omówienie zakresu planowanej do przygotowania broszury informacyjnej w wybranym zakresie tematycznym;
 • Omówienie efektów pracy i wspólna ocena pomysłów;
 • Czas wolny uczestników.

Miejsce: Siedziba Szkoły
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 2 (wtorek) – wprowadzenie do tematyki projektu i projektowanie rezultatów

Realizowany program kształcenia:

 • Wykład z zakresu tematycznego: Zasady przygotowywania materiałów informacyjnych, struktura tekstu, redakcja tekstu, przejrzystość  informacji, prawa własności intelektualnej;
 • Wykład z zakresu tematycznego mobilności: Odnawialne źródła energii jako element stabilizujący negatywne procesy klimatyczne. Rodzaje OZE stosowane na świecie. Liderzy produkcji zielonej energii;
 • Praca w grupach – rozpoczęcie procesu projektowania broszury informacyjnej (wygląd, układ, zakres informacji) , praca z kartką i długopisem;
 • Czas wolny uczestników.


Miejsce: Siedziba Szkoły
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 3 (środa) – warsztaty komputerowe

Realizowany program kształcenia:

 • Warsztaty komputerowe – szkolenie z obsługi oprogramowania wspierającego proces profesjonalnego przygotowania materiałów informacyjnych – poziom podstawowy;
 • Praca w grupach – rozpoczęcie procesu projektowania broszury informacyjnej (wygląd, układ, zakres informacji) , praca z oprogramowaniem;
 • Praca w grupach – poszukiwanie informacji (tekstów, opracowań, zdjęć) możliwych do wykorzystania w ramach projektowanego wydawnictwa w zakresie:
 • Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze kraju do pozyskiwania OZE;
 • Wpływ wsparcia i przepisów prawa UE na opłacalność OZE;
 • Krajowe i lokalne uwarunkowania społeczne i gospodarcze;
 • Możliwości techniczne i technologiczne, wykorzystywane źródła OZE;
 • Uwarunkowania finansowe – koszty i zyski;
 • Wykorzystanie OZE w rolnictwie;
 • Krajowe i lokalne problemy i wyzwania;
 • Czas wolny uczestników.


Miejsce: Siedziba Szkoły
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 4 (czwartek) – warsztaty terenowe – OZE w przedsiębiorstwach

Realizowany program kształcenia:

 • Zajęcia terenowe – wizytacja przedsiębiorstw korzystających z paneli słonecznych i fotowoltaicznych jako najbardziej popularnego OZE w działalności oraz firm dystrybuujących, montujących i serwisujących OZE. Prezentacja instalacji, dyskusja nad ich efektywnością, możliwościami finansowania, rozliczania wytworzonej energii, zastosowanej technologii oraz uzasadnienia;
 • Przygotowanie przez uczniów informacji, notatek i dokumentacji fotograficznej z odwiedzanych miejsc, które będą przydatne uczniom do dalszej realizacji programu mobilności;
 • Czas wolny uczestników


Miejsce: Siedziby wybranych przedsiębiorstw
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 5 (piątek) – warsztaty terenowe – OZE w gospodarstwach rolnych

Realizowany program kształcenia:

 • Zajęcia terenowe – wizytacja w gospodarstwach rolniczych korzystających z paneli słonecznych i fotowoltaicznych jako najbardziej popularnego OZE lub innych rodzajów OZE;
 • Prezentacja instalacji, dyskusja nad ich efektywnością, możliwościami finansowania, rozliczania wytworzonej energii, zastosowanej technologii oraz uzasadnienia.
 • Przygotowanie przez uczniów informacji, notatek i dokumentacji fotograficznej z odwiedzanych miejsc, które będą przydatne uczniom do dalszej realizacji programu mobilności;
 • Czas wolny uczestników.

Miejsce: Siedziby wybranych gospodarstw
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 6 (sobota) – program kulturowy – Klasztory w Meteorach i Saloniki

 • Wycieczka do klasztoru Meteory;
 • Wyjazd do Salonik;
 • Wieczór z kulturą grecką: prezentacja ludowych tańców i muzyki greckiej;
 • Czas wolny uczestników, animacje, gry i zabawy sportowe.

Dzień 7 (niedziela) – program kulturowy – Skiathos

 • Wycieczka na Skiathos;
 • Wieczór filmowy w hotelu – „Grek Zorba”;
 • Czas wolny uczestników, animacje, gry i zabawy sportowe.


Dzień 8 (poniedziałek) – warsztaty komputerowe

Realizowany program kształcenia:

 • Dyskusja – omówienie zrealizowanych warsztatów terenowych, analiza zebranych informacji, ocena zebranych informacji w kontekście wykorzystania ich do broszury informacyjnej;
 • Warsztaty komputerowe – szkolenie z obsługi oprogramowania wspierającego proces profesjonalnego przygotowania materiałów informacyjnych – poziom średni;
 • Praca w grupach – kontynuacja procesu projektowania broszury informacyjnej (wygląd, układ, zakres informacji) , przygotowywanie i tłumaczenie tekstów w trach językach: polskim, greckim i angielskim;
 • Praca w grupach – praca z oprogramowaniem, wdrażanie wypracowanych materiałów do broszury, przygotowanie zdjęć do publikacji;
 • Praca w grupach – poszukiwanie informacji (tekstów, opracowań, zdjęć) możliwych do wykorzystania w ramach projektowanego wydawnictwa;
 • Czas wolny uczestników.


Miejsce: Siedziba Szkoły
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 9 (wtorek) – warsztaty komputerowe

Realizowany program kształcenia:

 • Dyskusja – omówienie zrealizowanych warsztatów terenowych, analiza zebranych informacji, ocena zebranych informacji w kontekście wykorzystania ich do broszury informacyjnej;
 • Warsztaty komputerowe – szkolenie z obsługi oprogramowania wspierającego proces profesjonalnego przygotowania materiałów informacyjnych – poziom średni;
 • Praca w grupach – kontynuacja procesu projektowania broszury informacyjnej (wygląd, układ, zakres informacji) , przygotowywanie i tłumaczenie tekstów w trach językach: polskim, greckim i angielskim;
 • Praca w grupach – praca z oprogramowaniem, wdrażanie wypracowanych materiałów do broszury, przygotowanie zdjęć do publikacji;
 • Praca w grupach – poszukiwanie informacji (tekstów, opracowań, zdjęć) możliwych do wykorzystania w ramach projektowanego wydawnictwa;
 • Czas wolny uczestników

Miejsce: Siedziba Szkoły
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 10 (środa) – warsztaty komputerowe

Realizowany program kształcenia:

 • Warsztaty komputerowe – szkolenie z obsługi oprogramowania wspierającego proces profesjonalnego przygotowania materiałów informacyjnych – poziom zaawansowany; 
 • Praca w grupach – kontynuacja procesu projektowania broszury informacyjnej (wygląd, układ, zakres informacji) , przygotowywanie i tłumaczenie tekstów w trach językach: polskim, greckim i angielskim; 
 • Praca w grupach – praca z oprogramowaniem, wdrażanie wypracowanych materiałów do broszury, przygotowanie zdjęć do publikacji;
 • Praca w grupach – poszukiwanie informacji (tekstów, opracowań, zdjęć) możliwych do wykorzystania w ramach projektowanego wydawnictwa;
 • Czas wolny uczestników


Miejsce: Siedziba Szkoły
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 11 (czwartek) – warsztaty komputerowe

Realizowany program kształcenia:

 • Dyskusja – omówienie różnic i cech wspólnych zastosowania OZE w każdym z krajów;
 • Praca w grupach – praca z oprogramowaniem, wdrażanie wypracowanych materiałów do broszury, przygotowanie zdjęć do publikacji;
 • Praca w grupach – poszukiwanie informacji (tekstów, opracowań, zdjęć) możliwych do wykorzystania w ramach projektowanego wydawnictwa;
 • Praca w grupach – finalne pracę nad broszurami. Przygotowanie podsumowania oraz scalenie informacji zwartych w obu broszurach;


Miejsce: Siedziba Szkoły
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 12 (piątek) – prezentacja zrealizowanych prac oraz pożegnanie

Realizowany program kształcenia:

 • Prezentacja i ocena ukończonych prac przez każdą z grup;
 • Ocena aktywności, test wiedzy;
 • Wręczenie certyfikatów;
 • Podsumowanie i pożegnanie uczestników.