Ramowy program kształcenia mobilności - 10 uczniów

Tematyka: Rola turystyki w gospodarce Tesalii i Mazowsza
– analiza porównawcza


Dzień 1 (poniedziałek) – poznanie i wprowadzenie do projektu

Realizowany program kształcenia:

 • Spotkanie z przedstawicielami Szkoły Partnerskiej: uczniami, nauczycielami oraz dyrekcją;
 • Oprowadzanie po ternie Szkoły;
 • Prezentacja uczniów i kadry szkoły greckiej;
 • Prezentacja uczniów i kadry szkoły greckiej;
 • Zajęcia integracyjne – poznawanie się uczniów, animacje i wsparcie komunikacji przez Opiekunów;
 • Omówienie szczegółowego harmonogramu mobilności, celów i rezultatów materialnych oraz metod dochodzenia do nich oraz kryteriów ich finalnej oceny;
 • Podział polskich i greckich uczniów na dwa Zespoły projektowe. Zespół 1 odpowiada za broszurę omawiającą tematykę w ujęciu Mazowsza, Zespół 2 w ujęciu Tesalii. Na koniec projektu broszury zostaną połączone a uczestnicy przygotują podsumowanie, które będzie porównywać oba regiony w kontekście turystyki, wskazywać najważniejsze atrakcję turystyczne, potencjał regionów. Praca w grupach. Analiza materiałów (informacji i zdjęć) zebranych przez uczniów w trakcie działań przygotowawczych. Omówienie zakresu planowanej do przygotowania broszury informacyjnej w wybranym zakresie tematycznym;
 • Omówienie efektów pracy i wspólna ocena pomysłów;
 • Czas wolny uczestników.

Miejsce: Siedziba Szkoły
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 2 (wtorek): – wprowadzenie do tematyki projektu i projektowanie rezultatów


Realizowany program kształcenia:

 • Wykład z zakresu tematycznego: Zasady przygotowywania materiałów informacyjnych, struktura tekstu, redakcja tekstu, przejrzystość informacji, prawa własności intelektualnej;
 • Wykład z zakresu tematycznego mobilności: Wpływ pandemii Covid 19 na sytuację w branży turystycznej w Polsce i Grecji – obostrzenia, zakazy, straty, sytuacja branży;
 • Praca w grupach – rozpoczęcie procesu projektowania broszury informacyjnej (wygląd, układ, zakres informacji) , praca z kartką i długopisem;
 • Czas wolny uczestników.

Miejsce: Siedziba Szkoły
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 3 (środa) – warsztaty komputerowe

Realizowany program kształcenia:

 • Warsztaty komputerowe – szkolenie z obsługi oprogramowania wspierającego proces profesjonalnego przygotowania materiałów informacyjnych – poziom podstawowy;
 • Praca w grupach – rozpoczęcie procesu projektowania broszury informacyjnej (wygląd, układ, zakres informacji) , praca z oprogramowaniem;
 • Praca w grupach – poszukiwanie informacji (tekstów, opracowań, zdjęć) możliwych do wykorzystania w ramach projektowanego wydawnictwa w zakresie:
 • Uwarunkowania społeczne, gospodarcze, geograficzne, przyrodnicze, kulturowe, religijne i historyczne kraju i regionu pod kątem walorów turystycznych;
 • Wpływ sektora turystycznego na gospodarkę kraju i regionu;
 • Wpływ gospodarki lokalnej i krajowej na atrakcyjność w obszarze turystyki;
 • Najważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne regionów;
 • Krajowe i lokalne problemy i wyzwania;
 • Czas wolny uczestników.

Miejsce: Siedziba Szkoły
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 4 (czwartek) – warsztaty terenowe – przedsiębiorstwa turystyczne

Realizowany program kształcenia:

 • Zajęcia terenowe – wizytacja przedsiębiorstw z branży turystycznej, hoteli, biur podróży, centrów informacji turystycznych, biur usług turystycznych. Wykłady i rozmowy o roli turystyki w rozwoju Tesalii i Grecji, omówienie najważniejszych atrakcji turystycznych, prezentacja obiektów oraz oferowanych usług, omówienie wpływu pandemii na sytuację gospodarczą przedsiębiorstw, wsparcie Państwa w tym okresie, perspektywy wychodzenia z kryzysu;
 • Przygotowanie przez uczniów informacji, notatek i dokumentacji fotograficznej z odwiedzanych miejsc, które będą przydatne uczniom do dalszej realizacji programu mobilności;
 • Czas wolny uczestników.

Miejsce: Siedziby wybranych przedsiębiorstw
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 5 (piątek) – warsztaty terenowe – Larisa – wycieczka warsztatowa

Realizowany program kształcenia:

 • Zajęcia terenowe – zwiedzanie Larisy z przewodnikiem, analiza jak uwarunkowania historyczne, społeczne, gospodarcze, geograficzne, przyrodnicze, kulturowe, religijne i miasta wpływają na jego atrakcyjność turystyczną. Wizyty na tradycyjnych targach żywności, deptakach z setkami kawiarenek, spotkanie z przedstawicielami samorządu, zwiedzanie największych atrakcji miasta;
 • Przygotowanie przez uczniów informacji, notatek i dokumentacji fotograficznej z odwiedzanych miejsc, które będą przydatne uczniom do dalszej realizacji programu mobilności;
 • Czas wolny uczestników.

Miejsce: Siedziby wybranych gospodarstw
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 6 (sobota) – program kulturowy – Klasztory w Meteorach, wycieczka do Salonik

 • Wycieczka do klasztoru Meteory;
 • Wieczór z kulturą grecką: prezentacja ludowych tańców i muzyki greckiej;
 • Wycieczka do Salonik – drugiego największego miasta Grecji;
 • Czas wolny uczestników, animacje, gry i zabawy sportowe.

Dzień 7 (niedziela) – program kulturowy – Skiathos

 • Wycieczka na Skiathos; 
 • Wieczór filmowy w hotelu – „Grek Zorba”;
 • Czas wolny uczestników, animacje, gry i zabawy sportowe.

Dzień 8 (poniedziałek) – warsztaty komputerowe

Realizowany program kształcenia:

 • Dyskusja – omówienie zrealizowanych warsztatów terenowych, analiza zebranych informacji, ocena zebranych informacji w kontekście wykorzystania ich do broszury informacyjnej;
 • Warsztaty komputerowe – szkolenie z obsługi oprogramowania wspierającego proces profesjonalnego przygotowania materiałów informacyjnych – poziom średni;
 • Praca w grupach – kontynuacja procesu projektowania broszury informacyjnej (wygląd, układ, zakres informacji) , przygotowywanie i tłumaczenie tekstów w trach językach: polskim, greckim i angielskim;
 • Praca w grupach – praca z oprogramowaniem, wdrażanie wypracowanych materiałów do broszury, przygotowanie zdjęć do publikacji;
 • Praca w grupach – poszukiwanie informacji (tekstów, opracowań, zdjęć) możliwych do wykorzystania w ramach projektowanego wydawnictwa;
 • Czas wolny uczestników.

Miejsce: Siedziba Szkoły
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 9 (wtorek) – warsztaty komputerowe

Realizowany program kształcenia:

 • Dyskusja – omówienie zrealizowanych warsztatów terenowych, analiza zebranych informacji, ocena zebranych informacji w kontekście wykorzystania ich do broszury informacyjnej;
 • Warsztaty komputerowe – szkolenie z obsługi oprogramowania wspierającego proces profesjonalnego przygotowania materiałów informacyjnych – poziom średni;
 • Praca w grupach – kontynuacja procesu projektowania broszury informacyjnej (wygląd, układ, zakres informacji) , przygotowywanie i tłumaczenie tekstów w trach językach: polskim, greckim i angielskim;
 • Praca w grupach – praca z oprogramowaniem, wdrażanie wypracowanych materiałów do broszury, przygotowanie zdjęć do publikacji;
 • Praca w grupach – poszukiwanie informacji (tekstów, opracowań, zdjęć) możliwych do wykorzystania w ramach projektowanego wydawnictwa;
 • Czas wolny uczestników.

Miejsce: Siedziba Szkoły
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 10 (środa) – warsztaty komputerowe

Realizowany program kształcenia:

 • Warsztaty komputerowe – szkolenie z obsługi oprogramowania wspierającego proces profesjonalnego przygotowania materiałów informacyjnych – poziom zaawansowany;
 • Praca w grupach – kontynuacja procesu projektowania broszury informacyjnej (wygląd, układ, zakres informacji) , przygotowywanie i tłumaczenie tekstów w trach językach: polskim, greckim i angielskim;
 • Praca w grupach – praca z oprogramowaniem, wdrażanie wypracowanych materiałów do broszury, przygotowanie zdjęć do publikacji;
 • Praca w grupach – poszukiwanie informacji (tekstów, opracowań, zdjęć) możliwych do wykorzystania w ramach projektowanego wydawnictwa;
 • Czas wolny uczestników.

Miejsce: Siedziba Szkoły
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 11 (czwartek) – warsztaty komputerowe

Realizowany program kształcenia:

 • Dyskusja – omówienie różnic i cech wspólnych sektora turystycznego w każdym z krajów;
 • Praca w grupach – praca z oprogramowaniem, wdrażanie wypracowanych materiałów do broszury, przygotowanie zdjęć do publikacji;
 • Praca w grupach – poszukiwanie informacji (tekstów, opracowań, zdjęć) możliwych do wykorzystania w ramach projektowanego wydawnictwa;
 • Praca w grupach – finalne pracę nad broszurami. Przygotowanie podsumowania oraz scalenie informacji zwartych w obu broszurach.

Miejsce: Siedziba Szkoły
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 12 (piątek) – prezentacja zrealizowanych prac oraz pożegnanie

Realizowany program kształcenia:

 • Prezentacja i ocena ukończonych prac przez każdą z grup;
 • Ocena aktywności, test wiedzy;
 • Wręczenie certyfikatów;
 • Podsumowanie i pożegnanie uczestników.