Ramowy program kształcenia mobilności - 12 uczniów

Uczniowie kształcący się w profilach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych w wieku 16-18 lat w klasach III-V.

Dzień 1 (poniedziałek) 

Realizowany program kształcenia:

Prezentacja studentów i wprowadzenie do zajęć.

Na początku uczniowie obu Szkół przywitają się i wszyscy wspólnie zwiedzą Szkołę Przyjmującą.

Po zapoznaniu się zarówno z uczniami, jak i z infrastrukturą wszyscy przejdą do sali, gdzie nastąpią prezentacje przygotowane i realizowane przez uczniów i nauczycieli Szkoły Przyjmującej. Dzięki nim uczestnicy poznają historię i potencjał Szkoły, regionu oraz kraju. Ponadto, dowiedzą się o kulturze i obyczajach panujących w Grecji, a także o kuchni regionalnej.

Następnie przyjdzie kolej na prezentacje realizowane przez uczniów i nauczycieli Szkoły Wysyłającej, które również przybliżą naszemu Partnerowi historię i potencjał Szkoły, regionu oraz kraju, kulturę i obyczaje, a także regionalną kuchnię.

Po bliższym zapoznaniu nastąpi omówienie rezultatów projektu, przedstawienie planu zajęć oraz metod pracy. Uczniowie zostaną podzieleni na grupy projektowe i role projektowe, a Opiekunowie omówią ich zadania.

Podsumowanie zajęć.

Rodzaj aktywności: Prezentacja studentów i wprowadzenie do zajęć.

Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 2 (wtorek)

Realizowany program kształcenia:

Uczniowie będą uczestniczyć w prezentacji i warsztatach z obsługi narzędzi umożliwiających tworzenie broszur informacyjnych.

Następnie, analizując zebrane w trakcie przygotowań do mobilności materiały, będą prowadzić konwersacje w grupach, doskonaląc umiejętności językowe.

Uczniowie rozpoczną przygotowywanie materiałów i tekstów (w 2 językach: polski, angielski), które zostaną umieszczone na blogu, np.: zasadach prowadzenia hotelu i restauracji, zasadach zatrudnienia i bhp, informacji o logistyce, podwykonawcach itp.

Na zakończenie odbędzie się prezentacja i ocena zakończonych prac oraz test wiedzy i ocena zajęć.

Rodzaj aktywności: Zajęcia warsztatowe w pracowni komputerowej.

Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 3 (środa) 

Realizowany program kształcenia:

Zajęcia odbędą się w restauracji. Na początku uczniowie wezmą udział w krótkiej wizytacji oraz wysłuchają wykładu na temat prowadzenia restauracji, przygotowywania tradycyjnych greckich dań i deserów.

Potem przeprowadzą wywiad z pracownikiem restauracji, w czasie którego zdobędą podstawowe informacje na temat zasad i reguł prowadzenia restauracji, zasad zatrudnienia i bhp, opisu stanowisk i zakresu odpowiedzialności, logistyki i zakupu towarów, księgowości i zyskowności.

Po zebraniu materiałów nastąpi ich analiza, analiza informacji, transkrypcja wywiadu, katalogowanie zdjęć, konwersacje, doskonalenie umiejętności językowych.

Podsumowanie zajęć.

Rodzaj aktywności: Zajęcia terenowe.

Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 4 (czwartek) 

Realizowany program kształcenia:

Uczniowie będą uczestniczyli w prezentacji i warsztatach z obsługi narzędzi umożliwiających tworzenie grafik oraz obróbkę zdjęć.

Następnie spróbują wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce i przystąpią do przygotowywania materiałów graficznych i identyfikacji wizualnej broszur informacyjnych.

Druga część zajęć to kontynuacja procesu przygotowywania materiałów i tekstów (w 2 językach: polski, angielski), które zostaną umieszczone na blogu.

Na koniec nastąpi prezentacja i ocena zakończonych prac oraz test wiedzy i ocena zajęć.

Rodzaj aktywności: Zajęcia warsztatowe w pracowni komputerowej.
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 5 (piątek) 

Realizowany program kształcenia:

Zajęcia odbędą się w hotelu. Na początku uczniowie wezmą udział w krótkiej wizytacji oraz wysłuchają wykładu na temat prowadzenia hotelu.

Potem przeprowadzą wywiad z pracownikiem hotelu, w czasie którego zdobędą podstawowe informacje na temat zasad i reguł jego prowadzenia, zasad zatrudnienia i bhp, opisu stanowisk i zakresu odpowiedzialności, logistyki i zakupu towarów, księgowości i zyskowności.

Po zebraniu materiałów nastąpi ich analiza, analiza informacji, transkrypcja wywiadu, katalogowanie zdjęć, konwersacje, doskonalenie umiejętności językowych.

Podsumowanie zajęć.

Rodzaj aktywności: Zajęcia terenowe.
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 6 (sobota) – program kulturowy 

W tym czasie odbędzie się zwiedzanie zabytków i atrakcji turystycznych regionu Riwiery Olimpijskiej.

Po południu uczniowie będą mieć czas wolny, który będzie obfitował w różnego rodzaju zajęcia pedagogiczne oraz animacje.

Dzień 7 (niedziela) – program kulturowy

W tym czasie odbędzie się zwiedzanie zabytków i atrakcji turystycznych regionu Riwiery Olimpijskiej.

Po południu uczniowie będą mieć czas wolny, który będzie obfitował w różnego rodzaju zajęcia pedagogiczne oraz animacje.

Dzień 8 (poniedziałek)

Realizowany program kształcenia:

Praca w  pracowni będzie miała na celu kontynuację procesu przygotowywania materiałów i tekstów (w 2 językach: polski, angielski), które zostaną umieszczone na blogu.

Odbędzie się również prezentacja na temat wyszukiwania informacji w Internecie oraz praw autorskich.

W drugiej części zajęć uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych, podczas których będą wyszukiwać określone treści w Internecie z uwzględnieniem różnych typów wyszukiwarek, ustawień wyszukiwania, danych statystycznych, materiałów graficznych, analiz i raportów.

Dokonają również analizy, obróbki i przetworzenia danych wyszukanych w ramach zajęć.

W końcowej części – jako posumowanie zajęć – nastąpi prezentacja i ocena ukończonych prac, odbędzie się test wiedzy oraz ocena poziomu Kompetencji uzyskanych w ramach zajęć.

Rodzaj aktywności: Zajęcia warsztatowe w pracowni komputerowej.

Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 9 (wtorek) 

Realizowany program kształcenia:

Odbędą się warsztaty z greckim księgowym, który wprowadzi uczniów w zagadnienia związane z prowadzeniem działalności, podatkami, kosztami zatrudnienia itp. oraz z właścicielem restauracji i/lub hotelu, poświęcone zakładaniu działalności hotelarskiej/gastronomicznej, zasadom i regułom prowadzenia hotelu/restauracji, zasadom zatrudnienia i bhp, zyskowności.

Rodzaj aktywności: Zajęcia warsztatowe w pracowni komputerowej.
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 10 (środa) 

Realizowany program kształcenia:

Uczniowie wezmą udział w warsztatach na temat marketingu.

Poznają zadania sprzedażowe i marketingowe w restauracji, omówią zasady prowadzenia strony internetowej restauracji, prowadzenia Facebooka restauracji, przygotowywania materiałów reklamowych.

Po tym nastąpi kontynuacja procesu przygotowywania materiałów i tekstów (w 2 językach: polski, angielski), które zostaną umieszczone na blogu.

Druga część zajęć zostanie poświęcona na przygotowywanie grup do zajęć warsztatowych w restauracji, których efektem będzie przygotowanie wybranych potraw kuchni greckiej i polskiej.

Uczniowie przygotują zamówienia na surowce oraz dokonają podziału zadań miedzy członków zespołu.

W części podsumowującej zajęcia odbędzie się prezentacja i ocena ukończonych prac oraz test wiedzy i ocena poziomu kompetencji, uzyskanych w ramach zajęć.

Rodzaj aktywności: Zajęcia warsztatowe w pracowni komputerowej oraz w restauracji.
Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 11 (czwartek) – warsztaty komputerowe

Realizowany program kształcenia:

Uczniowie wezmą udział w warsztatach na temat marketingu.

Poznają zadania sprzedażowe i marketingowe w restauracji, omówią zasady prowadzenia strony internetowej restauracji, prowadzenia Facebooka restauracji, przygotowywania materiałów reklamowych.

Po tym nastąpi kontynuacja procesu przygotowywania materiałów i tekstów (w 2 językach: polski, angielski), które zostaną umieszczone na blogu.

Druga część zajęć zostanie poświęcona na przygotowywanie grup do zajęć warsztatowych w restauracji, których efektem będzie przygotowanie wybranych potraw kuchni greckiej i polskiej.

Uczniowie przygotują zamówienia na surowce oraz dokonają podziału zadań miedzy członków zespołu.

W części podsumowującej zajęcia odbędzie się prezentacja i ocena ukończonych prac oraz test wiedzy i ocena poziomu kompetencji, uzyskanych w ramach zajęć.

Rodzaj aktywności: Zajęcia warsztatowe w pracowni komputerowej.

Czas realizacji: 6 godzin

Dzień 12 (piątek) – prezentacja zrealizowanych prac oraz pożegnanie

Realizowany program kształcenia:

Odbędą się ostatnie prace w grupach projektowych mające na celu dokończenie rezultatów projektu – blogu , prezentacja i ocena ukończonej pracy, ocena aktywności.

Na zakończenie zostanie przedstawione podsumowanie całej mobilności.

Wręczenie certyfikatów.

Pożegnanie uczniów.