MoE- edycja 2023

“Miętne odkrywa Europę - edycja 2023”
- W ramach projektu finansowanego ze środków Erasmus +


sektor: Edukacja szkolna,
typ działania: Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry
numer projektu: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123327

W ramach projektu planowane są 2 mobiloności:

 1. grupowa mobilność edukacyjna kadry i uczniów do Grecji
 2. grupowa mobilność edukacyjna kadry i uczniów uczniów do Włoch

Mobiloności beda trwały 12 dn, z czego 10 dni po 6 godzin dziennie poświęcone zostanie na warsztaty i zajęcia merytoryczne, a 2 dni (weekend) oraz czas po zajeciach merytorycznych i warsztatowych na program kulturowy.

Cele projektu: 
 • Wzrost kompetencji kluczowych na poziomie ponadpodstawowym z naciskiem na: językowe (głównie język angielski), cyfrowe i informatyczne, społeczne i kulturowe. 
 • Wzrost wiedzy przedmiotowej, oraz wiedzy zawodowej związanej z kierunkami kształcenia 
 • Wzrost kompetencji osobistych dzięki pracy w ramach metody projektowej w międzynarodowym środowisku oraz późniejszym działaniom promocyjnym i upowszechniającym. 
 • Wzrost kompetencji nauczycieli z zakresu wiedzy dydaktycznej i nabycie umiejętności korzystania z innowacyjnych narzędzi edukacyjnych dzięki wymianie dobrych praktyk. 
 • Wzrost doświadczenia przy współpracy międzynarodowej i nabywaniu nowych kontaktów na szczeblu europejskim przez opiekunów uczniów. 
 • Potwierdzenie uczestnictwa w projekcie Erasmus+ dzięki uzyskanym certyfikatom. 

Międzynarodowy projekt, zrealizowany we współpracy z 2nd General Lyceum of Katerini

Grupowa mobilność uczniów 

 Ilość uczestników: 

– 24 uczniów/uczennic:

12 kształcący się w profilach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych,
12 kształcących się w profilu technik spedytor 

– 2 opiekunów 

 Długość mobilności

 16dni (16-27.10.2023): 

– 4 dni na podróż 

– 10 dni zajęć formalnych i nieformalnych 

– 2 dni programu kulturowego 

 Działania przygotowawcze: 

– przygotowanie kulturowe – 10h 

– przygotowanie językowe – j. angielski 15h, j. grecki 5h 

ES_ACR_2023_GRECJA-koszulka_zs_miętne
Cele projektu: 
 1. Wzrost kompetencji kluczowych na poziomie ponadpodstawowym z naciskiem na: językowe (głównie język angielski), cyfrowe i informatyczne, społeczne i kulturowe. 
 2. Wzrost wiedzy przedmiotowej, w szczególności z: nauk przyrodniczych, historii i wiedzy o społeczeństwie oraz wiedzy zawodowej związanej z kierunkami kształcenia 
 3. Wzrost kompetencji osobistych dzięki pracy w ramach metody projektowej w międzynarodowym środowisku oraz późniejszym działaniom promocyjnym i upowszechniającym. 
 4. Wzrost kompetencji nauczycieli z zakresu wiedzy dydaktycznej i nabycie umiejętności korzystania z innowacyjnych narzędzi edukacyjnych dzięki wymianie dobrych praktyk. 
 5. Wzrost doświadczenia przy współpracy międzynarodowej i nabywaniu nowych kontaktów na szczeblu europejskim przez opiekunów uczniów. 
 6. Potwierdzenie uczestnictwa w projekcie Erasmus+ dzięki uzyskanym certyfikatom. 
Tematyka: 

Tematem realizowanego przedsięwzięcia było stworzenie bloga o biznesie hotelowym w różnych jego aspektach. na przykładach przedsiębiorczości w Polsce i Grecji w obszarze prowadzenia biznesu hotelowego i  restauracyjnego, co związane jest z uczestnictwem w działaniach uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych. Dla techników spedycji tematyka została dostosowana pod potrzeby tego zawod. Poznali oni działania wspierające biznes hotelowy i restauracyjny pod kątem transportu i branży TSL, przewoźników, dokumentacji transportowej, środków bezpieczeństwa i wymagań prawnych. Żaden hotel czy restauracja nie może funkcjonować bez sprawnego łańcucha zamówień i dostaw.

Tematyka została wybrana również z powodu tego, że Grecy mają ten sektor gospodarki bardzo rozwinięty, więc przekazali naszym uczniom wiele bardzo dobrych praktycznych pomysłów na jego funkcjonowanie. Kuchnia grecka jest również bardzo popularna na całym świecie a uczniowie mieli okazję zapoznać się z nią w sposób praktyczny i  promować po powrocie z mobilności w trakcie warsztatów kulinarnych oraz innych organizowanych w ramach projektu, w tym cyfrowych.

Sworzenie bloga o biznesie hotelarskim pozwoliło nabyć praktyczne umiejętności, w tym w zakresie cyfrowym, które będą przydatne w dalszej edukacji oraz karierze zawodowej. W trakcie mobilności uczniowie pozyskali wiedzę niezbędną do realizacji zadania – dzięki wizytacjom, spotkaniom, odwiedzaniu miejsc publicznych, instytucji i atrakcji turystycznych. 

Relacje na facebooku:

1   2   3   4   5

Międzynarodowy projekt, zrealizowany we współpracy z L'istituto A. Volta
w Udine

Grupowa mobilność uczniów 

 Ilość uczestników: 

– 18 uczniów/uczennic:

W mobilności weźmie udział grupa 18 uczniów i uczennic klas III-IV naszej szkoły, kształcących się w zawodach Technik Pojazdów Samochodowych i Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, funkcjonujących w ramach ZS w Miętnem.

– 2 opiekunów 

 Długość mobilności

 14dni (08-19.04.2024): 

– 2 dni na podróż 

– 10 dni zajęć formalnych i nieformalnych 

– 2 dni programu kulturowego 

 Działania przygotowawcze: 

– przygotowanie kulturowe – 10h 

– przygotowanie językowe – j. angielski 15h, j. grecki 5h 

Zapoznaj się z artykułem o rekrutacji do projektu 

Cele projektu: 
 1. Wzrost kompetencji kluczowych na poziomie ponadpodstawowym z naciskiem na: językowe (głównie język angielski), cyfrowe i informatyczne, społeczne i kulturowe. 
 2. Wzrost wiedzy przedmiotowej, w szczególności z: nauk przyrodniczych, historii i wiedzy o społeczeństwie oraz wiedzy zawodowej związanej z kierunkami kształcenia 
 3. Wzrost kompetencji osobistych dzięki pracy w ramach metody projektowej w międzynarodowym środowisku oraz późniejszym działaniom promocyjnym i upowszechniającym. 
 4. Wzrost kompetencji nauczycieli z zakresu wiedzy dydaktycznej i nabycie umiejętności korzystania z innowacyjnych narzędzi edukacyjnych dzięki wymianie dobrych praktyk. 
 5. Wzrost doświadczenia przy współpracy międzynarodowej i nabywaniu nowych kontaktów na szczeblu europejskim przez opiekunów uczniów. 
 6. Potwierdzenie uczestnictwa w projekcie Erasmus+ dzięki uzyskanym certyfikatom. 
Efekty realizacji projektu: 

Materialnym efektem projektu będą strony internetowe ze słowniczkami branżowymi o tematyce związanej z mechaniką, branżą maszyn rolniczych oraz prowadzeniem działalności w branży motoryzacyjnej.